راهنمای متقاضیان دریافت کد اخلاق

آیین نامه ها، کاربرگها و اطلاعات مورد نیاز برای درخواست صدور کد اخلاق

برای مشاهده روند بررسی طرح ها و صدور کد اخلاق در کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده کاربرگهای مورد نیاز جهت درخواست صدور کد اخلاق اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده بخشنامه کارآزمایی های بالینی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده دستورالعمل اجرای پایان نامه اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ابلاغیه لزوم اخذ مجوز اخلاقی برای تحقیقات دانشجویی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ابلاغیه ممنوعیت کددهی به طرح های اجرا شده اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده راهنمای اخلاق عمومی و اختصاصی در پژوهش اینجا کلیک نمایید.