دانشگاه گیلان در بهمن ماه سال 1399 موفق به دریافت مجوز تأسیس کمیته اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی گردیده است و صدور کد اخلاق برای تمامی پروژه های تحقیقاتی از جمله پایان نامه ها، رساله های دکتری و طرح های تحقیقاتی اعضای هیأت علمی دانشگاه با موضوعات حساس و مرتبط با آزمودنی های انسانی و حیوانی توسط این کمیته در سطح استان امکان پذیر می باشد. از اهم فعالیت های این کمیته بررسی پروپوزال طرح­ های تحقیقاتی، پایان­ نامه ­ها و رساله­ های دانشجویی با محوریت رعایت ملاحظات اخلاقی از قبیل رضایت و مد نظر قرار دادن حقوق آزمودنی ­ها، حفظ آزمودنی­ ها از خطرات احتمالی تحقیق، رازداری، مراعات حقوق همکاران، استفاده صحیح از اطلاعات، حفظ ارزش­های انسانی و اسلامی در انتخاب موضوع و روند انجام تحقیق، سیاستگذاری در امر اخلاق در پژوهش های علوم زیستی، انسانی، پزشکی و نیز ابلاغ آیین نامه ها و دستور العمل های کشوری می باشد. شایان ذکر است دانشگاه گیلان از جمله معدود دانشگاه‌های تابعه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که مجوز تأسیس کمیته اخلاق در پژوهش زیست پزشکی را اخذ نموده است.

****************************************

 

آیین نامه ها، کاربرگها و اطلاعات مورد نیاز برای درخواست صدور کد اخلاق

برای مشاهده روند بررسی طرح ها و صدور کد اخلاق در کمیته دانشگاهی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده دستورالعمل نحوه تشکیل، روش کار و شرح وظایف کمیته های اخلاق در پژوهش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده بخشنامه کارآزمایی های بالینی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده دستورالعمل اجرای پایان نامه اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده دستورالعمل ملی انتقال فرامرزی نمونه های زیست پزشکی با هدف پژوهشی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ابلاغیه لزوم اخذ مجوز اخلاقی برای تحقیقات دانشجویی اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده ابلاغیه ممنوعیت کددهی به طرح های اجرا شده اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده راهنمای اخلاق عمومی و اختصاصی در پژوهش اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده کاربرگهای مورد نیاز جهت درخواست صدور کد اخلاق اینجا کلیک نمایید.

برای مشاهده صفحه اختصاصی دانشگاه گیلان در سامانه ملی اخلاق در پژوهش های زیست پزشکی اینجا کلیک نمایید.

شناسنامه سامانه کمیته اخلاق